Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Σημαντικός σταθμός για την εταιρεία ήρθε το 1997 όταν ανέλαβε τη διοίκησή της επιχείρησης η τρίτη γενιά. Αυτό βοήθησε σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της εταιρείας. Με τεχνολογικές αναβαθμίσεις που επιτρέπουν σήμερα να είναι όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πιστοποιημένες με ISO22000: 2005 (HACCP) και  σημαντικές επενδύσεις σε μηχανήματα, αυτοματισμό και λογισμικά, αλλά και αλλαγές στην οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας που βοήθησαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις παραδοσιακές αξίες της.

Πλατφόρμα Διαχείρισης Συναίνεσης από το Real Cookie Banner